Način i uslovi kupovine , prava i obaveze

Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na online prodavnici www.svezavasemalisane.rs store prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. www.svezavasemalisane.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Garancija kvaliteta

www.svezavasemalisane.rs store garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi  odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove snosi www.svezavasemalisane.rs. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Oštećena roba

Da, postoji mogućnost zamene oštećene robe, a način i uslovi pod kojima se to može uraditi detaljno su opisani u delu reklamacije. Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, najbolje je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte nas na +381 64 149 76 42 ili na e-mail office@svezavasemalisane.rs kako bismo Vam poslali zamenu.

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda navedene na sajtu u valutu RSD .www.svezavasemalisane.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje e-mail obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajt ili ukoliko u tom trenutku proizvoda više nema na lageru.

Radno vreme

Online prodavnica www.svezavasemalisane.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Otkazivanje porudžbine

Ukoliko želite da otkažete porudžbinu, potrebno je da u roku od 30 minuta nakon poslate porudžbine, a u primljenom e-mailu koji ste dobili da ste uspešno poručili, kliknete na poništi ovde. Na ovaj način će se Vaša porudzbina poništiti. Ukoliko to ne uradite u naznačenom vremenu, moguće je izvršiti povraćaj robe, ali u tom slučaju Vi plaćate trošak poštarine.

Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

www.svezavasemalisane.rs obavezuje se da trajno zaštiti lične podatke kupca u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Podaci kupca, dobijeni putem internet prodavnice www.svezavasemalisane.rs koristiće se isključivo za slanje informativnog materijala, specijalnih ponuda i pogodnosti, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije.
Podaci kupca su zaštićeni i ne otkrivaju se trećim licima, niti se koriste u bilo koje druge svrhe od prethodno navedenih.

Kupac je ostavljanjem svoje mail adrese ili telefona dao saglasnost da dobija informacije o novim ponudama kompanije www.svezavasemalisane.rs

U postupku kupovine i plaćanja kompanija www.svezavasemalisane.rs obezbeđuje sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka kupca. 
Kupac je odgovoran za pristup svom računaru i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. 
Takođe, kupac garantuje za tačnost i istinitost svih poslatih informacija.


Uslovi isporuke

ROK ISPORUKE

Period tokom kojeg će Vas naš prodavac kontaktirati je najčešće do 2 radna dana. Za sve porudžbine poslate petkom i vikendom, prodavac će Vas kontaktirati počev od naredne nedelje.
Od tog trenutka rok isporuke je maksimalno 3 radna dana.

PREUZIMANJE POŠILJKE

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

CENA ISPORUKE

Cena isporuke za porudžbine veće od 10.000,00 din. je besplatna. Za sve porudžbine čiji je račun manji od tog iznosa cena isporuk se bazira na tezini paketa,Prilikom poručivanja na sajtu , kupac je u mogučnosti da pogleda tezinu paketa kao i ukupan iznos poštarine..
Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru ili se ukoliko plaćate bankovnim transferom/uplatom na račun, sabira sa cenom proizvoda i sve unapred plaćate.
Obaveštenje o ceni isporuke možete videti u korpi prilikom pregleda same korpe.
Obaveštenje o ceni isporuke će Vam stići i na e-mail prilikom uspešno obavljenog procesa poručivanja, zajedno sa specifikacijom porudžbine.


Prava Kupca:

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (sl Gl. RS br 62/2014) i Pravilnika o zaštiti potrošača kompanije, Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni popravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor ako:

  • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom, uopšte ili u primerenom roku;
  • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku
  • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
  • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila Ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostatci nastali njegovom krivicom – fizičko – hemijska oštećenja pri upotrebi, nepridržavanje uputstva iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe ili nepravilno održavanje i ako se ne sačuva fiskalni račun ili ostali dokazi o kupovini robe kod Prodavca.

Zahtev – reklamcija se prima za svu robu kupljenu u prodavnici Prodavca po redovnoj i sniženoj ceni ili na rasprodaji osim robe koja se prodaje sa oznakom “roba sa nedostatkom”.

Kupac može da izjavi rekamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem uz dostavu fisklalnog računa o kupljenoj robi ili drugog dokaza o kupovini ( kopija računa, slip ili sl)
Kupac podnosi Zahtav za reklamaciju u pisanoj formi na Obrascu koji se nalazi u maloprodajnom objektu gde je robu kupio ili na Internet stranici prodavca www.svezavasemalisane.rs, sa robom koja je predmet reklamacije.

Prodavac je dužan da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamcije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji prijavljenih reklamcija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamcije odgovori Kupcu pisanim putem ili elektronski.

Odgovor prodavca mora da sadrži Odluku da li prihvata reklamaciju sa izjašnjenjem o Zahtevu Kupca i konkretnim predlogom rokom za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa Odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost kupca.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji Zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženja roka za rešavanje rekamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamcija. Produženje roka za rešavanje reklamcije moguće je samo jednom.

Nemogućnost Kupca da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.